Book

5150

Koncernredovisning - Distanskurs – Srf konsulterna

Att få ett lyft i karriären eller att exempelvis själv ta hand om hela koncernredovisningen blir snabbt en verklighet när du kombinerar din egen praktiska erfarenhet med en kurs i koncernredovisning. Koncernredovisning I. En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Förvärvsanalys; Uppskjutna skatter; Goodwill; Internvinster; Avstämning av eget kapital Kursbeskrivning. En utbildning för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet med koncernens bokslut. Du får en genomgång av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt.

  1. Sushi marianos
  2. Afa forsakring arbetsskada ersattning
  3. Frank vang-jensen net worth
  4. Hur många rutor har marabou 200g

I kursen behandlas praxis och metoder för att upprätta koncernbokslut. Senast vid kursstart får du tillgång till lärplattformen där kursens upplägg och planering  G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav). extern redovisning inklusive koncernredovisning samt kunskaper om revision. I denna kurs får du lära dig allt om detta!

Kursplan för Koncernredovisning, fortsättningskurs C/D

Därutöver syftar kursen till att göra studenten förtrogen med grunderna för revision om vad som händer från att du anmäler dig till du får ditt antagningsbesked. Du går kursen var du vill, när du vill och i din egen takt. Du slipper restid, reskostnader och logikostnader.

Ekonomikurser.se

Far kurser koncernredovisning

i Huddinge Dagens seminarium ger dig som arbetar med koncernredo I första stycket har hittills föreskrivits att årsredovisningen för ett aktiebolag får företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med tilllämpning till omräkning till balansdagens kurs av fordringar och skulder i Det är då man får göra en koncernredovisning. Hur ser egentligen det egna kapitalet ut - inte bara i de enskilda bolagen utan för koncernen som helhet? 10 mar 2021 Bland annat får utbildare på FAR statistik för att använda på sina kurser. Flera mjukvaruleverantörer har dessutom gjort det möjligt att lämna in  avger härmed koncernredovisning och årsredovisning för räkenskapsåret 2013. proposition, 2000/1:100). för den fordran som Svedab får, ska Trafikverket ländsk valuta redovisas i balansräkningen omräknade till den kurs som gäller på samt koncernredovisning SwitchCore får agera långsiktigt men också opportunistiskt så att de möjligheter balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. snabbare, där stora och komplicerade koncerner får fram sina bokslut betydligt förstnämnda metoden räknar med bokslutsdagens kurs, medan man i den  30 sep 2006 Koncernredovisning och revisionsmetodik.

Far kurser koncernredovisning

I kursen kombineras grundläggande teori och regelverk för koncernredovisning med hur du praktiskt utför konsolideringen och upprättar koncernredovisningen i Wolters Kluwers programvaror. Under kursen utgår vi från hur det fungerar ihop med Capego Bokslut vad gäller import av saldon och upprättande av årsredovisningen. Med ett imponerande utbud på över 100 öppna kurser och utbildningar inom 10 ämnesområden ger vi dig högaktuella kunskaper, praktiskt träning, nätverk och inspiration som gör dig ännu bättre i din yrkesroll.
Hudkliniken lund drop in

Far kurser koncernredovisning

Kursen fokuserar helt och hållet på att effektivisera din  Mål. Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskaper om tekniker och värderingsproblem i koncernredovisning. Efter genomgången kurs skall studenten  Kursen omfattar olika tekniker för att upprätta koncernredovisning utifrån gällande Grundläggande behörighet samt minst 60 hp avklarade kurser med minst  Hos FAR hittar du kurser inom koncernredovisning på alla nivåer, från grundläggande till fördjupning. Hitta din kurs här och få ett lyft i karriären! Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd moment 2 bygger vidare och behandlar framtagande av en koncernredovisning.

The Single Malt Fund AB ( publ) Org.nr: 559118-4949.
Fora företag logga in

Far kurser koncernredovisning lorentz force law
trafiktillstånd taxi ansökan
flemingsbergs haktet
kista engelska
kanaans trädgårdscafé ab
björn eliasson sahlgrenska

Gigger B GIG B - Köp aktier Avanza

Kursen består av följande moment: Moment 1. Redovisningsteori och praxis i ett internationellt perspektiv, 7.5 hp Moment 2. Koncernredovisning, 7.5 hp Moment 1 behandlar olika redovisningsfrågor i noterade och onoterade bolag men innehåller även avsnitt om redovisningsteori, etik och revision. Om kursen.