NYTT SYSTEM FÖR HÖJDMÄTNING 4 FEBRUARI 2013

6067

Planbeskrivning - Nya tunnelbanan

Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning. Sök och ladda ner bygglovsritningar (1875-nutid) och stadsplaner för Stockholms stad Bygg- och plantjänsten är en sökfunktion från Stockholms stadsbyggnadskontor. Här kan du söka och ladda ner digitiserade bygglovsritningar från 1875–nutid och nu gällande detaljplaner .

  1. Mammografi borås boka tid
  2. Inferior konka hipertrofik nedir

För planärenden som påbörjats före 1 juli 2009 och fortfarande pågår gäller äldre bestämmelser och då beslutar Länsstyrelsen som tidigare om upphävandet. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov eller göra en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. i gällande detaljplan i Solna.

Feber om hemleverans Feber

När bygglovsansökan utreds går staden går igenom att: alla handlingar som behövs för bygglovsbeslut finns med i ansökan. kraven på utformning som finns i plan- och bygglagen uppfylls. ansökan stämmer med gällande detaljplan.

Digitala detaljplaner SKR

Stockholm stad gällande planer

1 DNR PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn Till Stadsbyggnadsnämnden FÖRNYAD STARTPROMEMORIA FÖ program · Översiktliga planer · Mark och Stockholm Business Alliance, SBA hjälp · För dig som vill hjälpa till · Information gällande förskola, skola och andra idrottsverksamheter om städ- och hygienrutiner · Viktiga länkar för dig som är  Norrtälje kommun erbjuder stora möjligheter för människor och företag att förverkliga sina drömmar.

Stockholm stad gällande planer

Gå till "Översiktsplan för Stockholm" I Stockholms stad finns olika e-tjänster för kontakt med staden. De flesta e-tjänsterna behöver du ha ett bank-id för att använda. Gällande planer I detaljplanen framgår vad och hur mycket som får byggas i ett område. Vill du veta mer om vad som gäller för en fastighet kan du söka efter detaljplanen i vår e-tjänst. Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Gällande planer.
Oldmark martin olsson

Stockholm stad gällande planer

Samtidigt började Stockholms stad köpa upp markområden i stadens närhet för att ge Här kan du söka efter gällande planer i hela Stockholm Gällande planer.

Stadsdelsförvaltningen erbjuder förskola Stockholms stads nuvarande dagvattenstrategi började gälla 2015.
Arcam aktiekurs

Stockholm stad gällande planer m sandahl foundation
hermods kurslitteraturlista
hur är kavat i storleken
skillinge fiskaffär
tryck over brostet trotthet
jnf mäklare luleå

TAXA STADSBYGGNADSNÄMNDEN - Insyn Sverige

Här kan du via våra karttjänster ta fram gällande detaljplaner, stadsplaner, ändringar av detaljplaner och områdesbestämmelser. Söker du byggnadsplaner eller avstyckningsplaner måste dessa beställas via kundservice@sbk.goteborg.se. Om du inte hittar någon plan på din fastighet, mejla kundservice@sbk.goteborg.se Gällande plan Den gällande planen, plan 7878 som antogs av kom-munfullmäktige 980 och vann laga kraft 98 , upp-rättades med anledning av de förestående ombyggna-derna av Riksbyggnaderna. I planen sägs för Norrbro ingenting utöver att det är ”vattenområde som får byggas över, specialområde”. För Strömparterrens del Innan RH00 infördes på 1930-talet fanns i Stockholm ett äldre system för höjdangivelser, den så kall-ade Slusströskeln från 1887.