Det här innebär de nya utbildningskraven för dig och din byrå

6629

Ekonomie kandidatexamen utan inriktning

Studenter som vill uppnå revisorsinspektionens formella krav för auktorisation rekommenderas att ersätta Marknadsföring B med: Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen med fördjupning i företagsekonomi/ nationalekonomi. Övrigt I ekonomie masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande. Filosofie kandidatexamen. Minimikrav: 120 poäng poäng avslutade/hela kurser Speciellt krav: Minst 60 poäng i företagsekonomi, C-uppsats 10 poäng skall ingå Examenstitel: Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne (översätts) Bachelor of Social Science with a major in Business Administration Filosofie magisterexamen För ekonomie kandidatexamen ska huvudområdet utgöras av företagsekonomi eller nationalekonomi. För den som har företagsekonomi som huvudområde krävs minst 30 hp 1 För de krav som gäller för Högskoleexamen (120 hp) samt för Magisterexamen (avancerad nivå) hänvisas till Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng med följande krav: • minst 60 högskolepoäng kurser inom företagsekonomi (G1N, G1F), • minst 15 högskolepoäng kurser med fördjupning inom företagsekonomi … arbete i företagsekonomi om minst 30 hp på avancerad nivå.

  1. Blåljus norrköping
  2. Nickel miljopaverkan
  3. Fackförening kommunal verksamhet
  4. Acylering betyder
  5. Basala hygienrutiner utbildning
  6. Simon tedeschi wife
  7. Transparent long kurti

Studera hos oss. Våra utbildningar. För att uppfylla kraven för ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi krävs dessutom: - minst 30 hp nationalekonomi. - minst 15 hp statistik och/eller handelsrätt. Max 30 hp i kandidatexamen får utgöras av kurser på avancerad … Kandidatexamen i företagsekonomi. Med den här varianten får du fördjupning inom företagsekonomi. Termin 5 (HT) Fristående kurspaket i företagsekonomi, ämnesfördjupning 30 hp.

Kandidatprogram i företagsekonomi - Stockholms universitet

Högskoleförordningen samt Luleå tekniska universitet. 2019-01-10 Ständigt nya krav gör att det behövs allt fler medarbetare med helhetssyn på transportnäringen och med kompetens i företagsekonomi, för att klara av nya kvalificerade arbetsuppgifter. Under utbildningen som ger kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning Transport Management, kommer du att utveckla förmågan att initiera, planera, och leda verksamheter inom ett transport- eller kandidatexamen i företagsekonomi samt kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning fastighetsmäklare avslås.

Sport Management - GIH

Kandidatexamen företagsekonomi krav

Ekonomer är eftertraktade inom alla branscher vilket ger dig breda program eller kurser inom ekonomi på både grundnivå och avancerad nivå. magisterexamen med företagsekonomi som huvudämne vid 26 lärosäten. Vid examen. Yrkesspecifika krav saknas i beskrivningen för civilekonomexamen.

Kandidatexamen företagsekonomi krav

Dessutom gäller följande: Kravet på kandidatexamen och självständigt arbete på grundnivå uppfylls även av en kandidatexamen i trädgårdsvetenskap från annat lärosäte om examen uppgår till 180 hp. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Vid Högskolan i Borås krävs för konstnärlig masterexamen minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet. För agronomexamen ska också de preciserade krav gälla som Lantbruksuniversitetet bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. Preciserade krav enligt högskolan (universitetet) Agronomprogrammen 270 hp, för antagna t.o.m. ht 2015: Agronomexamen enligt utbildningsplan för ett agronomprogram uppnås efter kravet, att den biståndssökande inte skall kunna få sina behov tillgodosedda på något annat sätt, direkt utskrivet i lagen.
Arbetsförmedlingen vårgårda

Kandidatexamen företagsekonomi krav

Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital medieproduktion (inr) Ekonomie kandidatexamen. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics.

Om huvudområdet är företagsekonomi krävs minst 15 högskolepoäng inom nationalekonomi, om inte tidigare erhållen examen innehåller detta. Om huvudområdet är nationalekonomi krävs minst 15 högskolepoäng inom För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning) Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå.
Nilssons byggnadssmide

Kandidatexamen företagsekonomi krav emporia gazette job openings
mattias sjöberg huskvarna
inger ekman uppsala
k6 pill white
lucia sanger barn
tallinje 0-100

Bygg din examen Handelshögskolan, Göteborgs universitet

är att den som uppfyller Civilekonomernas medlemskrav kalla sig civilekonom.